Privacyverklaring Innovation2Business

Privacystatement volgens (AVG)

U ziet hier volgend de privacyverklaring van Innovation2Business. Innovation2Business is een organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen van eigen ERP systemen, eigen software en ontwikkelingsprogramma’s voor kennisoverdracht middels co-creatie voor zowel mens als onderneming.

Er zijn omstandigheden denkbaar, waarbij uw gegevens door Innovation2Business verzameld worden om een verdere verwerking mogelijk te maken. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat u weet wat er met uw gegevens gebeurt en hoe u ons duidelijk kan maken wat uw wensen hieromtrent zijn. Mocht u hiertegen bezwaar willen maken kunt u te allen tijde hiervoor contact met ons opnemen om de door u ongewenste situatie aan te passen.

 Doel gegevens. Er kunnen door ons voor een aantal doelen soms  gegevens worden verzameld voor het goed kunnen uitoefenen van onze dienstverlening  zoals: Het versturen per e-mail van nieuwsbrieven of andere publicaties waarvoor u zich heeft aangemeld of opgegeven Hiervoor conformeren wij ons aan de wet bescherming persoonsgegevens 

Mocht bezwaar hebben dat wij u e-mailadres hiervoor gebruiken, maak het ons schriftelijk kenbaar en wij zullen wij dit na ontvangst direct van onze verzendlijst verwijderen.

Ook voor het gebruik van analyses, zoal website bezoek, de duur van het bezoek en de acties die daaruit voortvloeien geregistreerd. Alle daarin te verwerken gegevens zullen altijd uitsluitend anoniem worden verwerkt en na analyse worden vernietigd.

Uw gegevens worden door Innovation2Business voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke bepalingen uw gegevens langer moeten bewaren. Voor het versturen van nieuwsbrieven hanteren  wij voor uw e-mailadres en voornaam, die worden opgeslagen in onze computer een termijn van onbepaalde tijd echter uitschrijving kan wanneer u dat wenst. Zie hiervoor de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@Innovation2Business.nl.

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Innovation2Business worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via onze eigen software en zijn beveiligd met een eigen door onze computer gegenereerd unieke pin code welke na iedere aanvraag automatisch aan u zal worden verzonden. Al uw bezoeken aan onze website zijn beveiligd, te herkennen aan het slotje voor de url.

Recht op inzage. U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen.U krijgt dan een overzicht van uw  gegevens. 

Recht op rectificatie. Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? Dan hebt u het  recht om dit door ons te laten rectificeren. Uw gegevens omtrent onze e-mail communicatie kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij zullen wij al uw gegevens overdragen aan de door u aangewezen partij. 

Recht op wissen van gegevens Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ons vastgelegd zijn? dan hebt u het recht op deze te laten wissen.

Recht op het indienen van een klacht. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent Innovation2Business  niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil u niet dat wij uw gegevens gebruiken? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@Innovation2Business.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID bewijs nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Innovation2Business  verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van onze eigen diensten of producten via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de goederen, diensten of nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij u niet van dienst zijn, zoals wij gewoon zijn. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met  anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.