Innovation2Business member of SharingTo  HPO, ISO en NEN.

 

Wij zijn er om jou persoonlijk en zakelijk te laten groeien en langdurig succesvol te laten zijn.

Maak kennis met onze excellence  producten.

Uitgelicht: André de Waal, Academic Director and Managing Partner HPO Center: (citaat)

High Performance Organisatie (HPO)

HPO is een bedrijfsfilosofie, (een mindsetting) die gebaseerd is op een permanent streven van een onderneming naar het hoogste level van haar normen en waarden. HPO betreft de onderneming in al haar facetten. De managementstijl, het personeel, het productieproces, de organisatie van back office, de logistiek en de connectie met de klant. Het gaat ook over normen en waarden en verantwoordelijkheidsverdeling,

HPO werkmethodiek ondersteunt en realiseert excelleren van onder andere business, services en mensen. 

We werken volgens een vaste route map bestaande uit onder meer: een foto van de organisatie, de processen en management visie. Een heldere SWOT met gerichte ontwikkel scenario’s en een implementatie route met ondersteuning en resultaat gerichte performance indicatoren.

HPO gelooft niet in korte termijn strategieën. Wel met oplossingen voor langere termijn en low hanging fruit issues. De HPO filosofie is gebaseerd op een 14 tal waarden die het proces ondersteunen en de waarde van medewerkers significant kan verbeteren!

We hopen graag met u in gesprek te komen om samen te kijken waar we de excellence kunnen verbeteren.

Geïnteresseerd in deze unieke organisatie ondersteunende filosofie, meld u aan of neem contact met ons op.

ISO Certificatie

ISO is een internationale norm voor een kwaliteitsmanagement systeem. De ISO in zijn algemeen (er zijn vele normeringen) is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van bedrijven en organisaties. De kwaliteit van de producten en diensten wordt niet direct beschreven.

De normering is gericht op waarborging van processen en daaraan gerelateerde resultaten. Naast de statische beschrijving, beschrijft het ook de actie – reactie, die noodzakelijk is om continuïteit van verbetering te ondersteunen.

Het doel van deze documenten is het afdwingen van een uniforme norm voor dit kwaliteitsmanagementsysteem. Dit maakt het mogelijk om voor de klanten of gebruikers van de de producten te beoordelen of deze in staat is aan de gestelde normen te voldoen

Daar staat tegenover dat ISO geassocieerd wordt met onnodige bureaucratie.

SharingTo heeft een app waar dit ingewikkelde proces op inzichtelijke wijze wordt weergegeven en u bij de hand neemt om u stap voor stap door dit proces heen te leiden, opdat ook uw productie en kwaliteitsmanagementsystemen handzaam worden en gaan leven, zodat u bij toepassing u zelf kunt certificeren. Meer weten, meld u aan voor meer informatie. 

 

 Nen certificering

 

NEN is de afkorting van Nederlandse Norm en tevens sinds 8 mei 2000 de naam van het
nauwe samenwerkingsverband van de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut
en de Stichting Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC).

De NEN begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Normen zijn afspraken die
marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten,
diensten en processen. Als neutrale partij inventariseert NEN aan welke normen behoefte is
en brengt de organisatie belanghebbenden bij elkaar, om deze normen te financieren en
ontwikkelen. Dat doet NEN zowel binnen sectoren als op nationaal, Europees en mondiaal
niveau.

Daarnaast beheert en publiceert NEN de voor Nederland geldende normen op zeer
uiteenlopende gebieden.
Er zijn voor veel onderwerpen normen beschikbaar. Voorbeelden zijn normen over
gebruiksvoorwerpen, over de bescherming van persoonsgegevens, keuringsmethoden,
papierformaten, brandwerendheid van bouwmaterialen en de nummering van weken.

Naast de NEN geeft SharingTo ook informatie, en advies over normalisatie, normen en het
gebruik van normen in de praktijk.
Meer weten?