Innovation2Business member of SharingTo 

het platform voor corporates

Wij zijn er om u persoonlijk en zakelijk te laten groeien en langdurig succesvol te laten zijn.

Op zoek naar groei als organisatie met excellerende medewerkers?

 

 

Out of the box denken en innoveren gaat beter in een nieuwe setting. Ons state of the art platform faciliteert op het hoogste niveau. Het biedt zowel de organisatie als de medewerkers groei binnen hun eigen ontwikkelingen en taakgebieden. Het is constant de uitdaging beter te zijn dan de concurrent en te zorgen dat u de juiste organisatie, mensen en visie hebt om te innoveren en te excelleren. 

Het zorgt er ook voor dat organisatiebreed, lerend wordt toegewerkt naar de volgende fase. Groei en innovatie van mens en organisatie, zijn de “key words” binnen een ontwikkeltraject, dat breed wordt doorlopen. Dit wordt ondersteund door een Academy, coaching en  advisering en waar gewenst gesupport met een gecertificeerd waardig ERP {Enterprice Resource en Planning) systeem. Onze visie is dat de verandering een proces is waar u voor gaat. Wij faciliteren en bieden u de roadmap als leidraad voor uw verandering.

Onze excellente oplossingen van vraagstukken zijn breed. Van HR, financieel-administratief naar strategische sales of logistieke excellences! En alles wat daar tussen zit…

Als het gaat om kennis en kwaliteit, biedt I2B een netwerk en partners op ons community platform. Hierbij worden (maatschappelijke) thema’s aangepakt, die aansluiten op de vraag van vandaag. Daarnaast is het de plaats waar best-practice en ervaringen worden gedeeld!

 

 

CORPORATES

Wilt u meer weten over ons aanbod?