Innovation2Business member of SharingTo, het platform voor innovatie met co-creatie in Nederland

Wij zijn er om jou persoonlijk en zakelijk te laten groeien en langdurig succesvol te laten zijn.

 

 

Co-creatie 

Co-creëren is een vorm van samenwerken, een manier van leven en organiseren, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het uiteindelijke resultaat. Hierdoor ontstaan communities waar deelnemers zich open stellen om kennis en ervaring te delen. Deze vorm van leren (constructivistische leermethode), ontwikkelen, innoveren en samenwerken levert resultaten op voor individu en organisatie. En biedt meerwaarde door integraliteit, herkenbaarheid, en optimaal benutten van ervaringen.

Het is een vorm van samenwerken, zowel virtueel als in persoon, als deelnemer van een organisatie, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en de resultaten hiervan.

Kenmerk van co-creëren is de wil om samen tot een optimale oplossing te komen. Met enthousiasme en daadkracht toewerken naar het gewenste doel en altijd de focus op het resultaat voor ogen blijven houden.

We maken hierbij gebruik van co-creators. Dit zijn personen die het proces faciliteren en anderen in hun kracht laten deelnemen.  Deze mensen worden opgeleid via een certificeringstraject (de Academy), dat hen een aantal vaardigheden en tools biedt om deze rol te kunnen vervullen.

Opgeleide co-creators krijgen de kans om door klanten en communityleden van SharingTo te worden aangeboden als facilitator. Dit op basis van een betaalde opdracht, waarbij de opdrachtgever rechtstreeks zaken doet met de co-creator. Daarnaast maken co-creators deel uit van de SharingTo community zodat zij altijd up-to-date zijn. Dit biedt naast employability ook meerwaarde voor persoonlijke ontwikkeling en kennisverrijking.

In de training wordt onder meer behandeld:

toepassing View 360 en haar tools.

toepassing van SWOT analyses

– GAP analyses

– managen van coaching- en trainingssessies co-creëren

 

Co-ideation

Co-creatie is het startpunt voor co-ideation. Bij co-creëren maken we gebruik van de incompany(online) community, waarbij deelnemers nieuwe ideeën en inzichten aandragen, meedenken en delen over thema’s, innovaties, producten en diensten. En zij in het co-creatieproces ook daadwerkelijk fysiek gaan bijdragen aan het tot stand brengen van het gewenste resultaat.

Maar vanuit dit proces, met een persoonlijk opgesteld plan van aanpak “de roadmap”, faciliteren wij ook co-ideation, co-design, co-production en co-funding. Bekijk ze ieder apart hieronder.

Bij co-ideation wordt het grote publiek aangesproken (crowdsourcing) om mee te denken over innovatie, beleidsvorming en onderzoek. We gebruiken de crowd om ideeën te genereren. De crowd geeft deze nieuwe inzichten en ideeën als basis voor vervolg stappen. Vanuit een co-creatieproces kunnen wij co-ideation faciliteren. Meer weten? Ga naar Platform en bekijk hoe wij dat doen en bepaal hoe we u kunnen faciliteren!

Co-Ideation

Co-design

Als eindgebruikers worden betrokken in het co-creatieproces om klantgerichte nieuwe persoonlijke of business gerelateerde excellence te ontwikkelen gericht op meerwaarde, spreken we over co-design.

Wij kunnen het proces naar co-design mogelijk maken, ga naar ‘Platform, bekijk hoe wij dat doen, bepaal hoe we u kunnen faciliteren en creëer met ons uw roadmap naar co-design.

Co-Design

Co-production

De term co-productie refereert aan de manier van werken, waarbij service-providers en gebruikers samenwerken aan een collectieve uitkomst. Het gaat daarbij om meerwaarde creëren. Het principe is, dat degenen die gebruik maken van deze service het beste in staat zijn om te helpen ze te ontwikkelen.

Vanuit het co-creatieproces, met gebruik van ons Innovation-excellent pakket of Serviceexcellent pakket en een persoonlijk opgestelde roadmap naar co-production kunnen wij succesvolle co-productions faciliteren. Bekijk ons Excellent Aanbod.

Co-Production

Co-funding

Een combinatie van financieringsbronnen/vormen of gestapelde financiering noemen we co-funding. Bedrijfsfinancieringen bestaan steeds vaker uit meerdere kapitaalbronnen (crowdfunding, lease, factoring, venture capitalist etc.) Dit heeft zowel voor ondernemer als financier voordelen. Je wilt niet afhankelijk zijn van één geldverstrekker en daarnaast heeft de financier risicospreiding.

I2B kan de zoektocht naar co-funding faciliteren, bekijk ons Business Excellent pakket. En stel middels co-creatie de eigen roadmap naar co-funding op.

Co-Funding